KJENNER DU NOEN FRA MIDT-TROMS SOM STUDERER I TRONDHEIM ELLER NARVIK?

Profilbedrifter som har søkt eller skal søke etter nyutdannede kandidater fra høgskole eller universitet, oppfordres til å tenke koblinger mot Traineeprogrammet vårt. Programmet reiser bl.a på rekrutteringsrunde til Trondheim og Narvik i høst, og ber interesserte bedrifter melde seg.

Traineeprogrammet er inne i en re-organiseringsfase, men er i høyeste grad operativt. Utgangspunktet med å ta opp årlige kull i programmet hver høst vil fortsette, men programmet vil imidlertid utvide fokus på rekruttering hele året. Profilgruppas Traineeprogram ønsker også å være i front når det gjelder å utvikle regionalt tilpassa mentorprogram og regionale digitale plattformer for rekruttering og omdømmebygging. Denne mer utviklingsretta delen av Traineeprogrammet forutsetter imidlertid ekstern delfinansiering, og vil igangsettes når finansiering kommer på plass. Inntil videre ligger vårt fokus derfor på nyrekruttering, i tillegg til å ivareta de 11 flotte unge menneskene i kull 5 og 6, som per tiden er inne i Profilgruppas Traineeprogram.

Dersom din bedrift har tanker om/planer om å rekruttere nyansatte i høst eller på nyåret - ta gjerne kontakt med oss for en prat. Kanskje er det noe Traineeprogrammet kan bidra med i rekrutteringsprosessen. Det samme gjelder om bedriften allerede har rekruttert og har nytilsatte som de vurderer å inkludere i Traineeprogrammet. 

Vi planlegger blant annet rekrutteringsbesøk til relevante utdanningsinstitusjoner i Trondheim og Narvik i løpet av den nærmeste tiden, og vi ber derfor bedrifter som ønsker å rekruttere herfra, om å ta kontakt.

Vi setter også stor pris på tips og kontaktinfo til unge håpefulle Midt-Tromsværinger som studerer i Trondheim eller Narvik. Så dersom du har en datter eller sønn, en onkelunge, en venn eller en kjenning av en kjenning som studerer i Trondheim eller Narvik - send oss gjerne navnet på vedkommende, så får Profilgruppa invitert de på et måltid mat og en hyggelig prat, når vi først er i disse byene. Dette gjelder uansett hva de studerer og hvor langt de er kommet i sine studier.

Kontaktinfo Profilgruppas Traineeprogram: 

LInda Lien, sekretariatsleder i Profilgruppa

mob 951 08 738

trainee@profilgruppa.no

adm@profilgruppa.no