KARIN FJELDSTAD JUSNES

Karin Fjeldstad Jusnes er fra Ramberg i Lofoten. Hun har studert industriell kjemi ved NTNU i Trondheim og har en doktorgrad i materialteknologi. Karin jobber som prosessingeniør hos Finnfjord.