RONNY GODHEI HANSEN

Ronny Godhei Hansen er fra Drammen, men har bodd noen år i Nord-Norge. Ronny samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø før han fikk jobb som arealplanlegger i Senja Kommune.