Hanne Mette Hustad

Hanne Mette Hustad kommer opprinnelig fra Sørøya i Finnmark. Hun er utdannet sivilingeniør innen industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i Trondheim, og jobber nå ved Finnfjord AS.