Joakim Sørstrøm

Joakim Sørstrøm er tilsatt som trainee ved Finnfjord AS, der han blant annet skal jobbe med logistikk. Han har studert Shipping Management ved NTNU Ålesund. Joakim kommer fra Sørreisa i Troms.