Ted Are Røkenes

Ted Are Røkenes er tilsatt som trainee ved Brødrene Karlsen AS på Husøy.

Han er opprinnelig fra Liland i Evenes kommune.

Ted Are ble uteksaminert som siviløkonom ved Universitetet i Tromsø sommeren 2014.