Første samling med mentor gjennomført

 

Det har fram til nå vært knyttet stor spenning til hvem som er mentorer for traineeprogrammets første kull. Både traineer og mentorer møtte uvitende opp på første samling.

I samarbeid med Likestillingssenteret arrangerte vi oppstartskurs og matching av parene fredag 12. september. Elin Kjelstadli Hatlestad og Goro Ree-Lindstad, som begge er sertifiserte prosessveiledere, dro deltagerne gjennom en rekke tema som er vesentlige i starten av et mentorprogram. Spesielt ble det fokus på hvilke forventninger man hadde til mentorprogrammet og mentors mange roller. Det ble også gjennomført en rekke øvelser som en forberedelse på samarbeidet i mentor-trainee relasjonen. Rett før lunsj ble det endelig røpet hvem som var matchet med hvem. Etter en liten prat over måltidet ble det etterhvert mulighet til å avklare forventninger og gjøre avtaler for det videre samarbeidet. Likestillingssenterets veiledere gikk også gjennom de ulike fasene i et mentorprogram, variasjoner og suksessfaktorer.

Traineeprogrammets ledelse håper dette blir starten på et fruktbart samarbeid hvor både trainee og ikke minst mentor har utbytte av mentorskapet de to neste årene. En presentasjon av traineene og deres mentorer vil snart komme på våre hjemmesider.