Nytt år, nytt navn

Nytt år og nye muligheter!

Profilgruppas Traineeprogram har ved årsskifte 2021/2022 byttet navn til Trainee Senja. 

Grunnen til navne-endringen er at vi jobber med rekruttering i hele landet, og ønsker å bygge på en allerede kjent merkevare, nemlig Senja.

Til tross for denne endringen så skal vi fortsatt representere hele Midt-Troms sine bedrifter og virksomheter, men under et "mer" strategisk navn! Profilgruppa er fortsatt eier av Traineeprogrammet selv om vi bytter navn.