Traineeprogrammet informerer ved UiT

 

Tirsdag 8. april vil Profilgruppas Traineeprogram være tilstede for studentene ved UiT Norges arktiske universitet.

Vi vil både stå på stand og holde presentasjoner på Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet på Strandveien og i Teorifagbygget på campus Breivika. Vi inviterer også alle interesserte studenter  til en uformell sammenkomst på Peppes Pizza senere på kvelden.

Du kan møte traineeprogrammets representanter, blant annet fra Sparebank 1 Nord-Norge og Finnfjord AS,  til følgende tider:

Kl. 10.00-12.00: Stand i kantina på IIS

Kl. 12.00-12.45: Presentasjon for studenter ved IIS i Aud. D104

Kl. 13.00-14.00: Stand ved Hovedkantina

Kl. 14.00-14.45: Presentasjon for studenter ved HHT og andre interesserte studenter i TEO-H1 1.317

Kl. 19.00: Pizzatreff på Peppes Pizza (egen påmelding på Facebook)

 

For spørsmål om traineeprogrammet eller gjennomføring av tirsdagens aktiviteter, ta kontakt med:

Bjørge Blekkerud, Profilgruppa, bjorge@utviklingssenteret.no, 90 85 92 86, eller

Lars Buseth, Senter for karriere og arbeidsliv UiT, lars.buseth@uit.no, 77 64 59 91.