REKORDMANGE TRAINEER HØSTEN 2021!

9 nye traineer er tilsatt i løpet av våren og totalt er det 12 unge kunnskapsrike mennesker som skal delta i Profilgruppas Traineeprogram når høstsemesteret 2021 sparkes i gang i slutten av august. Dette er like mange som i rekord-året 2019/20.

Profilgruppa er stolt over å kunne inkludere til sammen 12 traineer i Profilgruppas aktiviteter fra høsten 2021. Det nye kullet er det åttende i rekken, og på samme måte som kull 7, er også dette kullet rekruttert under en pågående pandemi med de ekstra utfordringer som dette medfører både for bedrifter, arbeidsgivere, studenter og arbeidssøkende. Det gode resultatet  - til tross for korona - må i stor grad tilskrives at man for første gang i traineeprogrammets historie, har hatt en programleder i full stilling med sterkt fokus på nye rekrutteringsformer og videreutvikling av programmet. I tillegg er stabile og satsingsvillige bedrifter alltid en suksessfaktor. De aktuelle bedrifter og arbeidsgivere som vi er så heldig å kunne samarbeide med i Profilgruppas Traineeprogram det kommende året er:

  • Finnfjord AS, Finnfjordbotn (2 traineer)
  • Stella Polaris AS, Kårvikhamn (1 trainee)
  • Br. Karlsen AS, Husøy  (1 trainee)
  • Storegga Entreprenør AS, Andslimoen (2 traineer)
  • IKO Holding AS, Hamn i Senja (1 trainee)
  • Salmar Farming AS, Jøvika (1 trainee)
  • Næringshagen Midt-Troms AS, Finnsnes (1 trainee)
  • Senja kommune, Finnsnes (1 trainee)
  • Fjellknatt Arkitektstudio AS, Finnsnes (1 trainee)
  • Profilgruppa, Finnsnes (1 trainee)