Disse skal lede Profilgruppas Traineeprogram

Masse arbeid er tilbakelagt men fortsatt gjenstår det viktigste arbeidet; å rekruttere mange høykompetente arbeidstakere til bedriftene i programmet.

 

Vi har klart å følge planen fram til nå men til tider har det vært utfordrende å nå ut til alle med formålet til programmet. Spesielt er det krevende å få de mindre bedriftene med på dette felles løftet for regionen, sier prosjektleder Bjørge Blekkerud. 

Han har samtidig full forståelse for at det er vanskelig å ansette nye folk med begrensede ressurser.

Derfor jobber vi med andre løsninger for disse bedriftene, sier Linda Lien som har vært involvert i prosjektet siden oppstarten. Midt-Troms er en region med et relativt lavt utdanningsnivå sammenlignet med andre regioner på landsbasis. Dette programmet skal være med på å snu denne trenden, fortsetter hun lettere engasjert.

Programmet er et pilotprosjekt med støtte fra Troms fylkeskommune og skal i utgangspunktet vare fram til sommeren 2016. Hovedmålet til Profilgruppas traineeprogram er å rekruttere høykompetent arbeidskraft inn til bedrifter i regionen. Første kull tas opp høsten 2014 og hver enkelt trainee vil få prøve seg i 2-3 bedrifter i løpet av en to-års periode.

De regionale traineeprogrammene er erfaringsmessig meget effektive rekrutteringsverktøy, sier Blekkerud. De aller fleste traineene får tilbud om jobb og blir i regionen etter endt traineeperiode. Derfor er vi meget optimistiske på vegne av bedriftene som sårt trenger denne kompetansen.

Etter at bedriftene nå er på plass står rekrutteringen av traineene for tur. Prosjektledelsen forteller at de allerede har tjuvstartet rekrutteringsarbeidet.

Sammen med flere av bedriftene har vi deltatt på diverse arrangement ved flere universitet og høyskoler, sier prosjektlederen. Dette er en flott måte å fortelle om programmet på og vi blir bedre kjent med de unge studentene. Ved å lytte til studentene får vi også mulighet til å justere programmets kurs underveis. Derfor kommer vi til å fortsette med å møte studentene på flere arenaer. Vi planlegger blant annet en egen studentkveld i Tromsø i løpet av våren. Det er viktig å komme i kontakt med studentene som har størst geografisk tilknytning. Selv om alle er velkommen inn i programmet legger vi ikke skjul på at det antagelig er lettere å beholde de med tilknytning til regionen fra før.

De to prosjektmedarbeiderne, som i utgangspunktet er ansatt hos Utviklingssenteret, er ivrig med å ta fatt på rekrutteringsjobben. De har lang erfaring med andre regionale utviklingsprosjekt i Midt-Troms men dette beskrives som en av de mest spennende og konkrete.

Vi gleder oss til å ta fatt på neste etappe og håper mange finner nettopp vårt traineeprogram interessant, avslutter de med håpefulle smil om munnen.