Prosjektleder over i nye utfordringer

Prosjektleder for Profilgruppas Traineeprogram, Rikke Steiro, går denne høsten videre til en ny og svært spennende stilling som næringsrådgiver i Lenvik kommune, og Senja kommune fra årsskiftet. Her skal hun være med på å tilrettelegge for næringsutvikling i den nye storkommunen.

Rikke har et stort engasjement for rekruttering av unge og nyutdannende hjem- og tilflyttere til regionen, og dette er noe hun ønsker å ta med seg videre i sin nye jobb. 

Rikke startet som trainee i Utviklingssenteret i 2015, og overtok senere prosjektlederansvaret for Profilgruppas Traineeprogram. Hun har i tillegg vært en del av programkomiteen i Profilgruppa, og har sammen med Linda skapt interessante møteplasser for traineene og det øvrige næringslivet. 

Rikke ønsker å takke alle traineene, mentorene, traineebedriftene, styringsgruppa og øvrige Profilbedrifter for et fantastisk samarbeid i årene som har gått, og vil i framtida følge spent med på utviklinga av traineeprogrammet - dette er tross alt bare begynnelsen! 

Inntil videre vil Profilgruppas sekretariat ved Linda Lien være kontaktperson for Profilgruppas Traineeprogram.