Oljesøl i matfatet - eller dynamisk sameksistens på Yttersia?

Rundt Senja ligger det et hav av muligheter – noe både torsken, stormåsen og Senjaværingen har vært skjønt enige om i alle år. Kombinasjonen av det næringsrike Norskehavet og en smal kontinentalsokkel gjør at havområdet som strekker seg fra Lofoten til Senja er spesielt rikt på naturressurser; fornybare så vel som fossile.

Oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har lenge vært et omstridt tema, og debatten har til tider vært høylytt – i Lofoten og Vesterålen. Senja har derimot inntatt en mer avdempet rolle tør vi påstå, og fremstår i alle fall utad som mer petroleumsvennlig innstilt.  

Profilgruppas Traineeprogram inviterer til konferanse om sjømat og petroleum, i samarbeid med Husøydagan. De to næringene har delt på havet siden oljeeventyret startet for nærmere 50 år siden – hva taler for og imot videre sameksistens i nord? Er et «ja» til konsekvensutredning ensbetydende med et «ja» til oljeboring? Hvilke næringsmessige ringvirkninger vil en potensiell oljeboring få for Senja-regionen? Setter vi matfatet på spill ved å åpne for utvinning av petroleum? Har den norske velferdsstaten råd til å la være? Og er det mulig å utvinne olje i tråd med Paris-avtalen? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker svar på.

Vi har invitert blant annet invitert Ingrid Lomelde fra WWF, Ørjan Birkeland fra Statoil, Kjell Giæver fra Arctic Petro, Wenche Cumming fra Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Kurt Ludvigsen fra Fiskarlaget Nord, Tommy Torvanger fra Nergård, Jan Høst fra NGU, Salve Dahle fra Akvaplan Niva og Peter Arbo fra Norges Arktiske Universitet til Husøya. 

Praktisk info:

Seminaret finner sted på Husøydagan 25.august
Samfunnshuset kl. 15:00 - 19:30 (felles lunsj med Sjømatklyngen Senja fra 14:00 - 15:00) 

Seminaret er åpent for alle og det er ingen påmeldingsfrist eller deltageravgift. Hvis du vet at du vil delta - meld gjerne fra til Rikke (924 89 138 / rikke@kupa.no) eller Anna (906 11 994 / annah@finnjord.no) slik at vi får ordnet med nok sitteplasser, lunsj og kaffe til alle. 

Etter seminaret håper vi så mange som mulig tar turen til fiskerestauranten Saltfesken, etterfulgt av bryggedans med live musikk.