Nyttårshilsen fra Midt-Troms

2016 har vært et begivenhetsrikt år i Profilgruppas Traineeprogram. Programmets første kull ble «uteksaminert» under en høytidelig seremoni i Tromsø, mens fire nye ble tatt opp i kull 3. Ny søkerrekord ble det også.

Årets første Profilmøte ble arrangert under Nordlyset i badesjarken på Hamn i Senja, mens juleavslutninga fant sted under strammere rammer hos OPSSTØ Hæren i Indre Troms. Copacabana, Kristusstatuen og fregattfuglen ble byttet ut med Moloen, Glasshuset og F16 da årets studietur gikk til Norges mest attraktive by, Bodø. Året har bydd på hyttetur i Målselv Fjellandsby og samling på Posthuset på Skaland. Det har vært interne oppgjør i bowling og eksterne oppgjør i quiz. Og sist, men ikke minst, kan det rapporteres om en særdeles sammensveiset gjeng på tvers av kullene. 

Nå står et nytt kalenderår for tur, og vi satser igjen på ny søkerrekord, flere stillinger, nye oppgjør i bowling og flere begivenhetsrike Profilmøter. Vi er godt i gang med å kartlegge behovene til våre 50 medlemsbedrifter og allerede er flere stillinger spikret. Disse vil komme fortløpende i løpet av første kvartal, her og Facebook.

Vi gleder oss til 2017, og kanskje sees vi på stand, intervju eller best av alt; til oppstart kommende høst. 

Godt nyttår!