Storfint bedriftsbesøk

Foto: OPPSTØ

 

Profilgruppas traineeprogram har uten tvil et variert og bredt innhold. I tillegg til Profilgruppas årsprogram, mentorordningen og sosiale aktiviteter, som quiz, bowling og hytteturer, prøver vi også å besøke hverandre på arbeidsplassene.

I høst fikk vi en omvisning på verdens mest energieffektive smelteverk, Finnfjord. Martine ga oss en aldri så liten omvisning i administrasjonen, mens Ørjan, Mads og Anna tok oss med inn i selve smørøyet hvor de tre smelteovnene og Norges største industrielle dampturbin holder til. Vi tok også turen til Midt-Troms' største mekaniske verksted, Finnsnes Mekaniske, hvor Jørgen sto for vertskapet.

I mars inviterte Ted oss på møljekalas på Husøya - til noens store glede, og andres store skepsis. Til tross for at han skrøt på seg særdeles gode kokkeferdigheter, måtte Ted leie inn forsterkninger fra det lokale kokkelauget, men han kom ut av det med æra i behold og scoret høyt på tilberedning, pynt og dessert. Det må også nevnes at før festmåltidet fikk vi en omvisning i Brødrene Karlsens produksjonslokaler, der vi blant annet fikk muligheten til å skjære torsketunger - etter opplæring fra torsketungespesialistene fra barne- og ungdomsskolen på øya. 

I mai tok vi turen til innlandet og flystasjonen på Bardufoss, der Marius har hatt sitt virke de siste to årene. Her var det lagt opp til et heldags program, der vi fikk vite mer om Hærens operasjonsstøtteavdeling, Brigade Nord (inkl. Sambandsbataljonen m.fl.) 139 Luftving (helikopter) og Forvarets logistikkorganisasjon (FLO), samt en bedre lunsj i den nye messa i Rusta-leiren. Til vår store fortvilelse fikk vi ikke fly helikopter, men som plaster på såret fikk vi ta på et.

 

(Foto: OPPSTØ)