Årets studietur gikk til Brasil

Deltagelsen i Profilgruppas årsprogram er en viktig del av vårt traineeprogram. Et av årets desiderte høydepunkt, både for traineeprogrammet og for nettverket forøvrig, har vært årets studietur til Rio de Janeiro.

 

I løpet av uke 45 har kull 1 og kull 2 deltatt på et intensivt faglig og sosialt program for å lære mer om norsk næringsliv i Brasil og hvordan man enklest kan etablere virksomhet i verdens 7. største økonomi. Turen har i alt bestått av 3 miniseminar med fokus på sjømat, olje og gass samt det brasilanske markedet.Totalt 20 ulike aktører, både norske og brasilanske, har gitt Profilgruppas reisefølge et relativt bredt innblikk i hvordan det er å operere i verdens 5. største land, målt i både folketall og areal. Mange tegnet et bilde av en nasjon i resesjon og med komplisert lovgivning. Samtidig ligger det enorme muligheter i å etablere framgangsrike selskap og selge norske kvalitetsvarer til en gradvis rikere befolkning.

Innimellom et tett faglig program ble det også lagt opp til et besøk på 2 viktige norske sosiale prosjekt. I bydelen São Goncalo traff vi representanter fra fotballprosjektet Karanba og utdanningsprosjektet Dream Learn Work. Profilgruppa stilte mannsterk i en høyst uhøytidelig fotballkamp mot Karanbas mange håpefulle talenter fra slumområdene utenfor Rio. Engasjerte innlegg fra prosjektene satte etter hvert punktum på en meget meningsfylt dag vekk fra glansbildet langs Copacabana der vi bodde under oppholdet.

I løpet av våre 5 dager i Brasil fikk traineene også mulighet til å besøke utsiktspunktet Sukkertoppen, bade på Copacabana, spise vafler i den norske Sjømannskirka og skimte Kristusstatuen på en regntung avreisedag. Turen har vært med på å knytte tettere bånd mellom traineene og utvide det profesjonelle nettverket som traineene er en del av i Midt-Troms. Sannsynligvis vil årets studietur være med på å bygge et solid fundament for en videre yrkesaktiv karriere i regionen.