MODELL FOR SAMARBEID UTPRØVES MED UIT

Profilgruppa har nylig inngått partnerskap med Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) ved UiT i et pilotprosjekt for å prøve ut en samarbeidsmodell.

Prosjektet har som hovedmål å utvikle og prøve ut en modell for organisering av samarbeid mellom virksomheter og bedrifter i Midt-Troms regionen og studenter ved UiT Norges arktiske universitet. Delmålene i prosjektperioden er å stimulere og tilrettelegge for samarbeid på to konkrete områder:

  • internshipstillinger for studenter ved UiT hos virksomheter og bedrifter i Midt-Troms regionen.
  • studenter ved UiT skriver sine studentoppgaver relatert til virksomheter og bedrifter i Midt-Troms regionen.

Profilgruppa skal blant annet profilere prosjektet, avklare bedriftenes behov og analysere behov i spesifikke bransjer/sektorer innenfor Profilgruppa. SKA vil være kontaktpunktet til studentene ved å profilere prosjektet internt, behandle de behov som studentene har og sammenstille dette med de behov Profilgruppa spiller inn. Sammen skal de to partene også bistå i gjennomføringen av studentprosjektene og utvikle nye samarbeidsformer.

Prosjektet vil kunne utfylle det arbeidet som allerede pågår i Profilgruppas traineeprogram siden arbeidsformen har mange likhetstrekk og at SKA allerede er involvert i traineeprogrammet. I løpet av 2016 vil man kunne vurdere om samarbeidsprosjektet har oppnådd sitt resultatmål på 10-15 påbegynte eller gjennomførte studentprosjekter. Leder i Profilgruppa, Børre Lien og Lars Buseth ved SKA (bildet) er i alle fall positiv.