PROFESSOR II FRA NÆRINGSLIVET I MIDT-TROMS!

 
Profilgruppa gratulerer Randi Karlsen fra Brødrene Karlsen AS på Husøy med VRI-professoratet ved UiT Norges arktiske universitet.
Professoratet innebærer at Randi tiltrer i en 20% stilling ved Norges Fiskerihøgskole. Her skal hun blant annet bidra til å sikre at studiene er mest mulig næringsrelevante, arbeide med rekrutteringsfremmende tiltak i sjømatsektoren og ikke minst; bidra til å utvikle nye møteplasser mellom Fiskerihøgskolen som forsknings- og utdanningsinstitusjon og den utøvende sjømatnæringa i Senjaregionen.
 
Professor II-stillinger fra næringslivet er en av flere tiltak som Profilgruppa anser som hensiktsmessig og viktig, for å forbedre dialogen og samhandlingen mellom universitets-og forskningsinstitusjoner på den ene siden og næringslivet på den andre siden. Slike stillinger vil konkret kunne bidra til en sterkere grad av felles virkelighetsforståelse, og øke aktørenes  forutsetninger for å kunne samarbeide godt om verdiskapende kunnskapsutvikling, FoU og innovasjon i næringslivet.
 
Å bidra til flere Professor II stillinger fra næringslivet i vår region inngår i Profilgruppas klyngeutviklingsstrategi. Det er derfor svært gledelig at Brødrene Karlsen, som har vært Profilbedrift i over 20 år, går foran i denne utviklingen.
 
Les også universitetets egen artikkel om utnevnelsen her.