STRATEGISK UTREDNING MIDT-TROMS - OPPFØLGING ETTER DIALOGMØTE 27.08.2014

 

Den 27. august 2014 arrangerte Midt-Troms regionråd et dialogmøte hvor arbeidet med Midt-Troms pakken og dokumentet Strategisk Utredning Midt-Troms blei presentert for nærings - og samfunnslivet i regionen.

Profilgruppa deltok på dette møtet med representanter fra handel og servicenæringen, bygg og anleggsbransjen, reiselivet, sjømatnæringa, industrien samt Luftforsvaret og Hæren. Etter framlegginga av rapporten Strategisk Utredning Midt-Troms, blei det i møtet fremmet kritikk fra Profilgruppas representanter, både ift rapportens innhold og konklusjoner, men også kritikk av selve prosessen som har vært ført, uten tilstrekkelig involvering av sentrale deler av næringslivet og Forsvaret.

I etterkant av møtet har Profilgruppa fulgt opp med en henvendelse i saken, som er gått til Midt-Troms regionråd, samferdselsetaten i Troms Fylke og Statens Vegvesen. Profilgruppa har ønske om deltagelse og medvirkning i det videre arbeidet med Midt-Troms pakken, og Profilgruppas styre vil behandle denne saken i neste styremøte som er 17. oktober 2014.