KULTURREISE GJENNOM LOFOTEN

I Lofoten går kunst og kultur hånd i hånd med reiseliv og øvrig næringsliv. 

Hva er oppskriften på et vellykket markeds – og utviklingsarbeid som gir vekst på tvers av bransjer og sektorer?

Profilgruppa tok i år turen til Lofoten for å søke noe av svaret på dette. Vi fikk valuta for pengene allerede på vår lille "pitstop" ved Røkenes gård utenfor Harstad. I tillegg til å oppleve maten og historien bak Røkenes gård fikk deltagerne lytte til Harstads egen kulturgeneral Ola Magnus Løkholm som redegjorde for kulturarbeidet i byen. Måltidet ble avsluttet med et innlegg av ordfører i Harstad kommune, Marianne Bremnes. Hun fulgte opp Løkholms innlegg med betraktninger rundt kulturarbeidet i kommunen. Deretter kunne vi sette oss på bussen med kurs for Thon hotell Lofoten i Svolvær som var vår base for oppholdet.

Allerede første økt i Svolvær dagen etter ga oss noen viktige svar på hvorfor Lofoten virkelig lykkes i markeds- og utviklingsarbeidet. Direktøren for Thon hotell Lofoten, Erik Taraldsen, innledet med å fortelle om hva hotellet ønsket å være for regionen og hvilken rolle de ønsker å ha. Spesielt ble samarbeidet med mindre reiselivsaktører og FoU-miljø trukket fram som suksessfaktorer. Dette ble ettertrykkelig understreket av Geir Martin, som er arrangementsansvarlig i XXLofoten. De er helt avhengig av et velfungerende samarbeid med de større reiselivsaktørene og framhevet viktigheten av å kunne levere tjenestene til enhver tid for å gi den nødvendige forutsigbarheten i markedet. Lofoten har også satt kunst og kultur på dagsorden ved å skape rom for både små og store bidragsytere. Knut Kirkesæther, som er direktør i det kommunale foretaket Kultur i Vågan KF, fortalte om bredden i det kulturelle arbeidet og hvordan det offentlige legger til rette for dette. Rekken av inspirerende innlegg ble avsluttet med Kriss Rokkan Iversen, som er daglig leder og en av gründerne bak kunnskapsbedriften SALT. Bedriftens kjernekompetanse er knytta til hav, kyst og miljø, og lokaliseringen i  Svolvær har ikke vært til hinder for en kundemasse andre steder i landet, blant annet i departement og direktorat. SALT er et meget godt eksempel på at det er mulig å drive en FoU- og kunnskapsbasert formidlingsbedrift i periferien, og Kriss inspirerte Profilgruppa med sitt ekte engasjement for kysten, og for samarbeidet mellom kunnskapsmiljø, næringsliv, kultur og forvaltning.

Etter lunsj på hotellet bragte bussen oss til verftet Skarvik AS. Her kunne leder Svein Harald Løken fortelle oss om verftets historie og hvordan de takler de store omveltningene i blant annet fiskeriflåten. Verftet framstår i dag som en framoverlent, men samtidig forsiktig bedrift, i møte med nye krav hos både Forsvaret og offshoreindustrien i nord. Fra Skarvik tok vi turen til Henningsvær for å ta en av mange små reiselivsaktører nærmere i øyesyn. Kalle Mentzen på Full Steam tok oss gjennom gamle metoder innenfor både tørrfisk-, kaviar- og tranproduksjon. Gode historier og smaksprøver gjorde at opplevelsen ble minnerik. De fleste vil i hvert fall huske Kalle's "Vestfjordtoddy". Før vi forlot Henningsvær besøkte vi galleriet "Kaviar Factory" som er et av de nyeste kulturelle tilskuddene i det gamle fiskeværet. Her kunne vi studere samtidskunst i flotte renoverte lokaler som en gang var en kaviarfabrikk. Kvelden ble avsluttet med en festmiddag på restaurant DuVerden som kunne by på nydelige retter basert på lokale råvarer.

På fredag fortsatte vi vår kulturelle reise ved å besøke det unike Lofoten Krigsminnemuseum før Kjersti T. Busch fra SALT tok oss med på en kunnskapspromenade langs Svolvær havn. På vei hjem stoppet vi i Fiskebøl for å besøke en av Nord-Norges mest fremadstormende bedrifter, Norlense AS. Daglig leder Terje Olav Hansen viste stolt fram deres flotte produksjonsanlegg og fortalte villig om hvordan de hadde inntatt nye markeder. Fra å være kun fokusert på oljevernutstyr opparbeider de seg nå en stadig større markedsandel innenfor oppblåsbare telt. Lunsjen i bedriftens lokaler satte et godt punktum for studieturens offisielle program. Lofoten har gitt oss mange verdifulle leksjoner i hvordan integrere reiseliv med det øvrige næringsliv og ga sikkert mange av våre bedriftsledere troen på at det er mulig å lykkes, både nasjonalt og globalt, gjennom et vellykket markeds- og utviklingsarbeid på tvers av bransjer.

Vi kommer gjerne tilbake Lofoten!

For å se bilder fra studieturen - logg inn på medlemssidene.