FLOTT SESONGAVSLUTNING HOS SALMAR NORD

I junimøtet blei Profilgruppa bedre kjent med SalMar Nord og deres virksomhet i vår region. Først gjennom en presentasjon i Kunnskapsparken og deretter gjennom et interessant besøk på SalMars nye lokalitet Skårliodden utenfor Lysnes.

Kvalitetsleder Robert Johansen presenterte konsernet SalMar og datterselskapet SalMar Nord AS. Videre gikk han gjennom selskapets utviklingsprosjekt med etablering av settefiskanlegg i Gjøvika i Tranøy, en investering på 440 mill kr som skal gjøre SalMar selvforsynt med kvalitetssmolt. Fremtidsplanene på Lysnes med et høyteknologisk for-senter som skal fore all laks i SalMar Nord, blei også presentert.

Ifølge en gjennomgang av samfunnsregnskapet til SalMar Nord, er det i selskapet en verdiskaping på over 3,8 mill per årsverk. Selskapet har 105 fast ansatte i 15 kommuner, og det forventes en volumøkning i produksjonen fra 24 000 tonn (119 mill laksemåltider) i 2013, til over 40 000 tonn (200 mill laksemåltider) i inneværende år.

Gjennom dialogen med Profilgruppa formidla selskapet ambisjoner om sterk vekst i nord, og det å være tilstede i regionen gjennom arbeidsplasser og det å skape ringvirkninger i form av vekst i det øvrige næringslivet. SalMar Nord har et bevist forhold til bruk av lokale og regionale leverandører. I 2013 handlet selskapet varer og tjenester for 631 mill kr, hvorav 460 mill i Troms Fylke og 90 mill i nordre Nordland og Finnmark.

På Skårliodden fikk Profilgruppa besøke en splitter ny lokalitet hvor det skal settes ut 2,6 mill fisk. SalMar Nord er opptatt av å få fram at akvakultur er arealeffektiv matproduksjon, og eksempelet Skårliodden med 10 mærder, utgjør samme matproduksjon i antall tonn, som 33 000 okser. Så kan man tenke seg hvilket areal som skal til for å produsere oksekjøtt fra 33 000 okser. Laksen i mærdene som Profilgruppa fikk se, hadde nådd en vekt på ca 150 gram. Om ett år kan SalMar slakte laks på 5 kg fra dette anlegget. Lakseoppdrett er en svært effektiv måte å produsere protein på. Av 100 kg forblanding får man 65 kg laks, mens man til sammenligning får bare 20 kg kylling, 13 kg gris eller 1,2 kg sauekjøtt.

Etter bedriftsbesøket fikk Profilgruppa smake på godsakene, med nygrilla Frøya-laks i et strålende flott vær i båthavna på Lysnes. Takk til Båtforeninga som lånte oss grillbu og båthus, og dermed sørget for både historiske og svært hyggelige omgivelser for avslutningen på Profilgruppas vårsesong.