MARIN LEVERANDØRNÆRING I VEKST

Dialogseminaret "Marin leverandørnæring i vekst" er et samarbeid mellom Profilgruppa, Norsk Industri, Fiskeri - og havbruksnæringens landsforening FHL og Husøydagans 25-års jubileum.

Seminaret arrangeres i samfunnshuset på Husøy fredag den 22. august fra kl. 09.00 - 14.30.  Seminaret har nasjonal målgruppe og retter fokus på følgende utfordringer:

  • hvordan forsterke kvaliteten på leverandørindustriens leveranser til ei voksende sjømatnæring?
  • hvordan initiere samarbeid, nye løsninger og nye produkter som gir så vel sjømatnæringa som marin leverandørindustri bedre konkurransekraft?
  • hvordan stimulere til innovativt samarbeid mellom leverandørindustri og alle delene av sjømatnæringa, ikke bare havbruk men også fiske/fangst og fiskeindustri?
  • hvordan tilrettelegge for gjensidig læring og kunnskapsflyt mellom de ulike sektorene innen blå leverandørindustri; marin, maritim og offshore

Det vil bli satt opp buss fra Finnsnes kl. 07.30 med retur fra Husøy kl. 14.30. Seminaret er gratis og åpent for alle, men påmelding er påkrevd. Profilmedlemmer bes melde seg på inne på medlemssidene, mens øvrige sender en e-post til adm@profilgruppa.no

 Vedlagt ligger program for dagen.