PROFILGRUPPA BLE IKKE TATT OPP I ARENAPROGRAMMET

Den 18. juni offentliggjorde næringsminister Monica Mæland listen over nye næringsmiljøer som er tatt opp i Arenaprogrammet. Profilgruppa var ikke blant disse.

Av 33 søkere var det fire som nådde opp; Arena Velferdsteknologi i Rogaland, i4plastics i Oppland, Arena Arktisk Vedlikehold i Finnmark og Norwegian Fashion Hub i Oslo.