PROFILGRUPPA BESØKER SALMAR NORD

Torsdag 5. juni drar Profilgruppa på bedriftsbesøk SalMar Nords nyeste lokalitet Skårliodden utenfor Lysnes.

 

Forut for besøket får Profilgruppa en presentasjon av SalMar og deres aktivitet i vår region. SalMar er en av verdens største produsenter av oppdrettslaks. I 2008 skiftet Senja Sjøfarm navn til SalMar Nord AS, som idag er et heleid datterselskap som koordinerer alle SalMars aktiviteter i Troms. I Midt-Troms har SalMar oppdrettsvirksomhet i kommunene Lenvik, Berg, Tranøy og Dyrøy. SalMar Nord er en relativt ny bedrift i Profilsamarbeidet, men en av de desidert største omsetningsmessig.