PROFILGRUPPA SØKER ARENA-STATUS

 

For andre året på rad søker Profilgruppa om opptak i Arena-programmet

 

Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet fortsetter sitt arbeid med klyngeutvikling og har også i år invitert klynger i ulike utviklingsfaser til å søke om opptak i ARENA-programmet. Profilgruppa søkte om Arena-status i 2013, men nådde ikke opp i konkurransen. Gjennom det siste året har Profilgruppa arbeidet aktivt med konkretisering og igangsetting av tiltak som er en del av klyngeutviklingsprosjektet ARENA Profil. Dette som et ledd i Profilgruppas overordna strategi, men også for å styrke gruppas sjanser for opptak i programmet i 2014.

Målet med ARENA Profil, som prosjektpartnerskapet kalles, er at klyngen skal utvikle og igangsette felles strategier for FoUoI og internasjonalisering for Profilgruppas internasjonalt orienterte virksomheter, med utgangspunkt i kunnskapsbasert næringsutvikling og nye samarbeidsformer på tvers av bransjer og sektorer. Blant tiltak som er igangsatt eller gjennomført kan nevnes:

  • Oppstart av Profilgruppas Traineeprogram
  • Prosjektsamarbeid med Universitetet i Tromsø ift internship og oppgaveskriving
  • Årsprogram med møter, bedriftsbesøk og studieturer hvor overordna tema er "Næringsklynger og vekst i Midt-Troms"
  • Arbeid med studier rettet mot klyngebedriftenes FoU-arbeid og internasjonaliseringsprosesser
  • Utvikling av web-sider for Profilgruppa og Profilgruppas aktiviteter 

Opptak i programmet vil avgjøres medio juni.

Les mer om ARENA-programmet her.