Profilgruppas innspill til ny pendlerrute

 

I forbindelse med forslaget om endring i hurtigbåtrutene, har Profilgruppas styre bedt medlemsbedriftene komme med innspill til en høringsuttalelse fra Profilgruppa.

15 bedrifter har gitt slike innspill og saken har også vært behandla i Profilgruppas styre. 

Innspillene til endringene i hurtigbåtrutene, har vært enstemmig positiv. Profilgruppa stiller seg bak forslaget til ruteendringer, slik som de er foreslått i høringsbrevet fra 06.03.14.

 

Profilgruppa mener ruteendringene vil være et viktig ledd i det samla arbeidet med infrastrukturelle tiltak for å bidra til en breiere bo- og arbeidsmarkedsregion.