INNKALLING TIL PROFILGRUPPAS ÅRSGRUPPEMØTE 2022

Profilgruppas Årsgruppemøte arrangeres fredag den 10. juni 2022 kl. 16:15 - 17:00 på TorskenSenteret i Torsken. Formell innkalling og sakspapirer til Årsgruppemøte samt praktisk info og påmeldingsskjema er lagt ut i denne saken. 

 

                                                                                     

INNKALLING TIL ÅRSGRUPPEMØTE I PROFILGRUPPA

 

Det innkalles med dette til årsgruppemøte i Profilgruppa

Tid:       Fredag 10. juni 2022 kl.  16:15 – 17:00

Sted:    TorskenSenteret, Torsken

Følgende saker skal behandles:

 

 1. Åpning
 • Valg av møteleder, referent og to til underskrift av protokoll
 1. Gjennomgang av arbeidet i 2021
 2. Revidert regnskap for 2021
 3. Fastsetting av årskontingent for 2022
 4. Budsjett for 2022
 5. Innmeldte saker
 6. Valg
 • valg av styre
 • valg av styrets leder
 • valg av valgkomité
 • valg av revisor

 

Andre saker som ønskes behandlet i årsgruppemøtet må meldes sekretariatet på adm@profilgruppa.no innen fredag 3. juni kl. 12:00. Dersom det tilkommer nye saker, vil oppdatert saksliste med tilhørende sakspapirer bli sendt ut til medlemmene samme dag, fredag 3. juni kl. 15:00.

 Profilgruppas årsgruppemøte vil avholdes som et fysisk møte på TorskenSenteret i Torsken. I etterkant av årsgruppemøtet vil Profilgruppa gjennomføre et temamøte om Stedsutvikling gjennom nye arbeidsplasser og boligbygging. Årsmøtemiddag arrangeres kl. 19:00 samme kveld på restaurant Senja by Heart. Profilgruppa setter opp buss mellom Finnsnes og Torsken med avgang fra Finnsnes kai kl. 14:00.

Av hensyn til transport, møtelokaler og matbestilling ber vi om påmelding til årsgruppemøtet gjennom påmeldingsskjema (felles påmeldingsskjema for årsgruppemøte, temamøte og årsmøtemiddag)  Påmeldingsfrist: fredag 3. juni

 Profilmedlem som ønsker å delta på årsgruppemøte men er forhindret fra å møte fysisk, bes ta kontakt med sekretariatet for praktisk tilrettelegging av digital møtedeltagelse.

  

 

Med vennlig hilsen

for Profilgruppa

 

Jan Fredrik Jenssen (sign.)

              Linda Lien (sign.)

Styreleder

              Sekretariatsleder

Telefon 901 73 092

              Telefon 951 08 738

 

I tillegg til formell innkalling legges følgende sakspapirer til Årsgruppemøte 2022 fortløpende ut:

 • Profilgruppas regnskap for 2021
 • Revisjonsberetning 2021
 • Styrets forslag til Profilgruppas budsjett for 2022
 • Valgkomiteens innstilling 2022
 • Profilgruppas Årsmelding 2021