DIALOGMØTE OM REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR TROMS

Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen, inviterer næringsliv og kommuner i Midt-Troms til dialogmøte om ny regional transportplan for Troms 2022-33. Møtet finner sted på Kunnskapsparken Finnsnes tirsdag 22. mars kl. 09:00 - 13:00.

Profilgruppa har mottatt invitasjon fra Samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune, til et regionalt dialogmøte med følgende program:

Spørsmål eller ytterligere informasjon om dette møtet kan fås ved å ta kontakt med:

Marius Chramer på epost marius.chramer@tffk.no eller telefon 77 78 81 54/95 81 67 37

seksjonsleder - Stab og beredskap

Samferdselsdivisjonen, Troms og Finnmark Fylkeskommune