KLART FOR SPORLØFT NÆRINGSSEMINAR 2021!

Satsingen SPORLØFT skal inspirere til kulturelt og næringsmessig samarbeid mellom øykommunene Senja og Andøy. Profilgruppa er en av samarbeidspartnerne når SPORLØFT NÆRINGSSEMINAR nå endelig går av stabelen torsdag 11. november 2021. 

Profilgruppas medlemmer inviteres herved til dette næringsseminaret, som er åpent for alle interesserte. Sett av tidspunktet og meld deg på seminaret ved å sende en SMS til Børre Lien på 900 98 545.

TID: Torsdag 11. november 2021 kl. 13:00 - 18:00 (lunsj fra 12:30 - 13:00)

STED: Store auditorium, Kunnskapsparken Finnsnes

Sterke bånd mellom kultur og næring et hovedbudskap i SPORLØFT. Næringsseminaret åpnes på en illustrerende måte med musikalske opplevelser levert av visesanger Moddi, pianist Sanne Suh Berger og sopran Mia Solseth Malik. Deretter vil Sjefredaktør i avisa Nordlys - Helge Nitteberg - lede seminardeltagerne gjennom et innholdsrikt og interessant program. Programmet er utforma gjennom SPORLØFT-samarbeidet og trekker fram noen av de viktigste og mest framtredende næringsmessige satsingene både for Andøy og Senja. 

 Her vil vi blant annet få høre mer om:

  • Et nytt romeventyr på Andøya gjennom Andøya Spaceport, hvor regjeringa har gått inn med mer enn 330 millioner kroner. På SPORLØFT NÆRINGSSEMINAR 2021 vil det signeres en avtale om kompetansesamarbeid mellom Andøya Space og Senja kommune.
  • Senja er en av de store havbrukskommunene i Norge og på seminaret vil Salmar beskrive satsingen på Senja, hvor konsernet i øyeblikket investerer mer enn 3 milliarder kroner. Og på Andøya satser Andfjord Salmon på det de mener er framtidas havbruk; bærekraftig, innovativt og landbasert.
  • Tilgangen på tilstrekkelig grønn energi er helt essensielt for næringslivet både på Andøya og på Senja. Troms Kraft vil på seminaret presentere det de kaller "Krafttak for Senja", og hva dette vil bety for den videre utviklinga av industri, sjømatnæring og reiseliv i årene framover. 
  • "En opplevelse i verdensklasse" kaller de fra Andøya satsingen på The Whale. Og reiselivet både på Andøya og på Senja forventer store opplevelser for turister og fastboende.
  • Hva med kommunikasjon mellom øyene Senja og Andøya? På seminaret 11.november presenteres en ny mulighetsstudie for helårsferge mellom Andenes og Gryllefjord.