PROFILGRUPPA DRAR TIL NARVIK - NÅ MED PROGRAM!

Utkast til detaljert programutkast finner du som vedlegg i denne saken. 

Påmelding gjøres her Påmeldingsskjema Profilgruppas studietur til Narvik 

Husk å lese gjennom retningslinjene for deltagelse på studieturen, før du melder deg på.  

Retningslinjer for deltakelse på studieturen til Narvik 22-24. september 2021

 VIKTIG! EKSTRA REGLER FOR STUDIETUREN 2021:

  • Alle som skal delta på årets studietur være beskyttet mot Covid 19 og kunne framvise grønt koronasertifikat ved behov. Dvs at man på avreisedagen 22. sept må være fullvaksinert eller vaksinert med 1 dose for mer enn 3 uker siden.
  • Påmeldte deltagere som på avreisedagen er syk med luftveissymptomer vil ikke kunne reise, med mindre de har vært syk, er på bedringens vei og kan framvise en fersk negativ koronatest.

 1. Hver bedrift eller virksomhet som er medlem i Profilgruppa kan melde på inntil to (2) deltagere til gruppas årlige studieturer. De to deltagerne skal ved påmelding rangeres av bedriften med Prioritet 1 og Prioritet 2.

2. Bedrifter som har ansatt traineer i Profilgruppas Traineeprogram, kan melde på 2 deltagere  i tillegg til  traineen. Alle Profilgruppas traineer skal delta på studieturene som en del av programmet og har dermed krav på plass. Plassene til traineene kommer i tillegg til det antall plasser som bestilles til Profilgruppas medlemmer.

3. Bedrifter som har representanter i Profilgruppas styre, kan melde på 2 deltagere inklusiv styrerepresentanten, men begge deltagere vil ha Prioritet 1.

4. Profilgruppas æresmedlemmer kan melde seg på studieturen og vil ha Prioritet 2.

5. Dersom det er plasser igjen etter at alle med Prioritet 1 og alle traineer har fått plass, skal sekretariatet tilby plass til påmeldte deltakere med Prioritet 2 etter loddtrekning.

6. Årets egenandel er satt til 3500,- per deltager. Egenandelen for traineene betales ikke av bedriften, men dekkes gjennom Profilgruppas Traineeprogram.

7. Påmeldingsfristen for årets studietur er satt til onsdag 15. september 2021.

Det er svært sjelden at Profilgruppa ikke kan tilby plass på studieturen til alle som melder seg på innen påmeldingsfristen og som ihht til overnevnte retningslinjer har rett til å delta. Retningslinjene for deltagelse på studietur er ikke laget fordi Profilgruppa har for få plasser på studieturene, men for å sikre at fordelingen av plasser skal skje i riktig rekkefølge og på en måte som oppleves som rettferdig for medlemmene.