Bedriftsbesøk Skaland Graphite og årsgruppemøte Hamn i Senja

 

Torsdag 10. april 2014 drar Profilgruppa på bedriftsbesøk til grafittverket på Skaland. Her gjennomføres også et temamøte med overskrifta Mineralnæringa i nord - store muligheter også for Senja, Midt-Troms og Troms.

Møtet vil også omhandle erfaringer fra Arenaklyngesamarbeidet Mineralklynge Nord. Innledere i møtet vil være:

  • Trond Abelsen, administrerende direktør Skaland Graphite AS
  • Jan Sverre Sandstad, prosjektleder for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge, NGU
  • Kåre Rasmussen og Tom Rune Eliseussen, henholdsvis regionsjef og næringskonsulent i Statskog Troms
  • Øystein Rushfeldt, administrerende direktør i gruveselskapet Nussir
  • Malvin Nilsen, prosjektdirektør for gruver i Leonard Nilsen & Sønner

Etter møtet på Skaland, gjennomfører Profilgruppa årsgruppemøte og middag på Hamn i Senja.