HUSØYDAGAN AVLYST - FAGSEMINAR FLYTTES TIL FINNSNES

Den siste tids smitteutvikling i Nord-Norge har ført til at arrangørene har besluttet å avlyse Husøydagan 2021. Det planlagte fagseminaret fredag 20. august, flyttes dermed fra Husøy til Finnsnes.

Avlysningen av Husøydagan 2021 blei kunngjort gjennom ei pressemelding mandag 19. juli. Pressemelding Husøydagan avlyses
 
Bakgrunnen for avlysningen er at flere utendørs festivaler og konserter her nordpå den siste tiden har opplevd smitteutbrudd, til tross for omfattende smitteverntiltak, begrenset publikum, hurtigtesting mv. Med bare noen uker igjen til gjennomføring har Husøy Grendelag, som drifter Husøydagan, vurdert at de ikke kan pålegge verken frivillige eller besøkende det ansvaret/den risikoen som følger med gjennomføring av festivalen, under den rådende smittesituasjonen. Profilgruppa har full forståelse for beslutningen om å avlyse.  Husøydagan samler hvert år 1500 - 2000 mennesker på en svært liten øy. De politiske debattene på lørdag er store utendørsarrangement, som reguleres gjennom omfattende smittevernregler og retningslinjer som gjelder for vare- og handelsmesser. Husøydagan har i tillegg et mangfold av aktiviteter og arrangement som samler folk gjennom en hel helg, og den smittevernmessige oppfølginga ville ha blitt svært krevende.
 
Det planlagte fagseminaret som Profilgruppa har ansvar for å gjennomføre fredag 20. august, er derimot et mindre arrangement med mellom 60 og 100 deltagere, som ikke kan sammenlignes med omfanget på Husøydagan generelt. Det er et helt år til neste gang Husøydagan arrangeres, og seminarprogrammet - som planlegges ut fra dagsaktuelle problemstillinger - vil ikke være aktuelt å overføre til neste år.  I samråd med både Husøydagan 2021 og Sjømatklyngen Senja, er det derfor besluttet å flytte fagseminaret fra Husøy Samfunnshus til Kunnskapsparken Finnsnes, og gjennomføre det som et Profilgruppemøte den aktuelle fredagen. Se egen nyhetssak om TEMAMØTE INDUSTRI.