TEMAMØTE INDUSTRI

Ledere fra interessante industribedrifter som Borregaard, Finnfjord og Skaland Graphite er klare til å bidra på Profilgruppas temamøte i Kunnskapsparken Finnsnes fredag 20. august. Fellesnevneren er at alle er opptatt av industriens betydning for verdiskaping, arbeidsplasser og vekst.

Tid: Fredag 20. august 2021 kl. 14:00 - 17:00

Sted: Store auditorium, Kunnskapsparken Finnsnes

Møtet vil gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger knytta til smittevern, avstand, servering, antall deltagere mv. Profilgruppas medlemmer samt medlemsbedrifter i Sjømatklyngen Senja vil bli prioritert. Alle som ønsker å delta må melde seg på i forkantSlik påmelding gjøres gjennom et enkelt skjema som du finner her: påmeldingsskjema temamøte industri

Den nye regionen i nord er ingen utpreget industriregion. Med knapt 5% av arbeidsstokken sysselsatt i industrien, er det  bare Oslo som sørger for at Troms og Finnmark unngår nasjonal jumboplass. Midt-Troms og Senja skiller seg imidlertid ut med hhv 9 og 11 % industrisysselsatte, og flere nye industrietableringer vil nå bringe Senja på nivå med de største industriregionene i landet.

I snart 30 år har Senjaregionens industribedrifter vært sentrale pådrivere for regional utvikling gjennom Profilgruppesamarbeidet. I den nye Sjømatklyngen kan majoriteten av bedriftene definere seg som industribedrifter, eller som viktige leverandører til  industrien. På en rekke områder kan faktisk industri sies å være et større fellestrekk mellom næringsaktørene i den nye sjømatkommunen Senja, enn det sjømat er.

I Midt-Troms er vi stolte over industribedriftene våre, over den unike råstoffkvaliteten vi har i nord og den omfattende kompetansen vi har opparbeida oss gjennom mange tiår med industriell produksjon. Fra ett av verdens ytterpunkter transporterer vi ut råvarer, halvfabrikata og ferdige produkter i verdensklasse, enten det er fisk og potet, avfall og restråstoff, metaller og mineraler, elektronikk, fiskeredskaper og produksjonsutstyr, byggevarer og konstruksjoner i tre, glass eller aluminium, for å nevne noe.

 Til tross for flere nyetableringer må vi likevel spørre oss:

  • Hvordan får vi mer ut av den industrien vi allerede har?
  • Kan vi utnytte produksjonsprosesser, råstoff og restråstoff bedre, og dermed skape flere/nye/mer lønnsomme produkter?
  • Kan vi ta hånd om en større del av verdikjeden og dermed skape nye virksomhetsområder, nye bedrifter og flere arbeidsplasser?

Og ikke minst;

  • hvordan gjør vi alt dette samtidig som vi sikrer en bærekraftig drift av det vi allerede holder på med?

Et lite temamøte i Profilgruppa kan ikke gi svar på alle industriens utfordringer framover. Men møtet skal som vanlig både oppdatere og inspirere regionens næringsliv på områder som Profilgruppas medlemmer er spesielt opptatt av. Og i år er mange opptatt av industri. Det er derfor et uttalt mål at dette møtet skal rette søkelys på den sentrale rollen som industrien har og må ha for verdiskaping, arbeidsplasser og vekst i Nord-Norge, i Midt-Troms og i Senjaregionen.