NYE TROMSBENKEN - HVEM BLIR DET??

Hvem er det som ligger an til å bli våre nye folkevalgte fra Troms på Stortinget etter høstens valg? Og hvilke ambisjoner har de for den nordnorske landsdelen, for våre nordligste fylker og ikke minst; for den største industri- og eksportregionen i Troms og Finnmark - vår egen Midt-Tromsregion?  Dette ønsker Profilgruppa å bli litt klokere på, når medlemmene samles til årsgruppemøte fredag den 25. juni på Kunnskapsparken Finnsnes. 

Det er med stor glede vi endelig kan annonsere et godt gammeldags Profilmøte igjen, hvor ledere fra Profilgruppas bedrifter og virksomheter kan møtes og snakkes, utenfor den skjermen som de fleste av oss nå er litt lei av. Vi benytter anledningen når vi likevel skal samles til årsgruppemøte, og inviterer Profilgruppas medlemmer til et slags regionalt vorspiel til høstens valgkamp og stortingsvalg. Målet er å bli bedre kjent med den nye Tromsbenken vi potensielt vil kunne få etter valget, og dette gjør vi gjennom å stille spørsmålene: 
  • Hvem er det som ligger an til å bli våre nye folkevalgte fra Troms på Stortinget etter høstens valg?
  • Hvilke ambisjoner har de mest aktuelle kandidatene for den nordnorske landsdelen og for fylkene i nord? Og hva med vår egen Midt-Tromsregion - hvilke politiske saker av stor betydning for vekst og utvikling i vår region, er det våre potensielle folkevalgte brenner for ?
Dette er bakgrunnen for at Profilgruppa har invitert listetoppene i Troms, fra de fem største partiene - Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV - til et møte i forkant av Profilgruppas årsgruppemøte. Partienes toppkandidater inviteres til dialog med Profilgruppas medlemmer, og de er oppfordra til å presentere noen av de viktigste politiske standpunktene og sakene fra sitt program,  med fokus på saker de anser vil ha stor betydning for folk og bedrifter i Midt-Tromsregionen i kommende stortingsperiode. 
 
Tidsplanen for Profilgruppas møte fredag den 25. juni 2021 er som følger: 
 
 
(For Årsgruppemøtet er det sendt ut egen innkalling og saksliste)

Hele programmet vil avholdes som et fysisk møte i (og like utenfor) det store auditoriet i Kunnskapsparken Finnsnes, og møtet vil sjølsagt gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger knytta til smittevern, avstand, servering, antall deltagere mv. Det legges opp til digital deltagelse, for de som ikke kan eller ønsker å delta fysisk.

Av smittevernhensyn kan vi ikke praktisere drop-in på dette møtet, dvs at alle som ønsker å delta må melde seg på i forkant. Slik påmelding gjøres gjennom et enkelt skjema som du finner her: https://forms.gle/Bdy2bV2hiWytjRU47

Det er fint om du i påmeldingsskjema kan huke av om du er beskyttet eller ikke, men dette er sjølsagt helt valgfritt om du vil oppgi. Med beskyttet menes om du på møtedatoen 25. juni  a) er fullvaksinert, b) har fått 1 dose for mer enn 3 uker siden eller c) har hatt covid 19 de siste 6 mnd. Dette vil hjelpe oss med å gjennomføre møtet og disponere møtelokalet på en måte som gjør det enda tryggere å delta for de som fortsatt ikke er beskyttet. Eksempelvis kan man benytte de som er beskyttet til å sikre ekstra god avstand mellom de som er ubeskyttet.