INNSPILLSMØTE NORDOMRÅDEMELDINGEN

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) inviterer til innspillsmøte om nordområdepolitikken på Kunnskapsparken Finnsnes fredag 18. september 2020 kl. 13:30. Tema for innspillsmøtet er KOMPETANSE. 

Regjeringen vil i høst presentere en ny stortingsmelding om nordområdene. Verden har endret seg betraktelig siden den forrige nordområdemeldingen ble lagt fram i 2011. Både norsk sikkerhetspolitikk, landets økonomiske forbindelser og samfunnsutviklingen i nord avhenger av treffsikker analyse og situasjonsforståelse.Arbeidet med nordområdemeldingen er høyt prioritert. Hele departementsfelleskapet deltar i prosessen som ledes fra UD i samarbeid med KMD og NFD.

 

Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde. Vi ønsker å fremme og videreutvikle det moderne, levende og ressursrike nord og spre kunnskap om at Arktis fortsatt preges av stabilitet og samarbeid. Vi vil gjerne høre fra så mange som mulig hvordan vi bør gjøre dette, sier statsminister Erna Solberg.

 

Nordområdemeldingen vil dreie seg om Arktis, våre nære nordområder, og om Nord-Norge. Et mer sammensatt bilde i nord krever en helhetlig tilnærming. Derfor ser regjeringen utviklingen av den nordlige landsdelen i sammenheng med utenrikspolitikken og sikkerhetspolitikken. Jobb og verdiskapning er et kjerneanliggende, og man ønsker å styrke koblingen mellom kunnskap og næringsliv. Helse, lokalsamfunn og menneskene som lever her skal stå i sentrum.

 

Ute i verden er vi opptatt av å vise fram det levende nord. Å bygge opp livskraftige samfunn i vår del av Arktis er noe av det viktigste vi kan gjøre for norske interesser. Et Nord-Norge der folk ønsker å bo, utdanne seg, arbeide og bidra til jobb- og verdiskapning er av stor økonomisk, innenrikspolitisk- og sikkerhetspolitisk betydning for hele nasjonen, sier statsminister Solberg.

 

I arbeidet med meldingen er det blitt arrangert en serie innspillsmøter. Når distrikts-og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland besøker Finnsnes fredag 18. september, er dette for å høre direkte fra aktører i nord hvordan regjeringen bør rette inn nordområdepolitikken framover. Tema for møtet på Finnsnes er KOMPETANSE.

  • Hvordan sikre gode kompetansemiljøer i Nord-Norge?
  • Hvordan sikrer vi en bedre kobling mellom kunnskapsmiljøene og næringslivet i nord?
  • Hva er det viktigste grepet vi kan gjøre på utdanningssiden?

Møtet finner sted fredag 18. september på Kunnskapsparken i Finnsnes fra kl. 13:30-15:15. I henhold til gjeldende smittevernsregler vil det være begrenset hvor mange som kan samles fysisk. Det åpnes derfor også for digital deltakelse via EasyConference. Se vedlagte Easymeeting påloggingsinformasjon.

 

Utover avtalte innlegg i henhold til programmet (se vedlagt program) vil det være mulig å komme med korte forhåndsmeldte innspill i møtet. For påmelding bruk påmeldingslinken her eller kontakt adm@profilgruppa.no