INNKALLING TIL ÅRSGRUPPEMØTE 2020

Det innkalles til Årsgruppemøte i Profilgruppa fredag 12. juni 2020 kl. 18:00 - 19:00 på Hamn i Senja. Årsgruppemøtet avholdes like i etterkant av Profilgruppemøtet, som arrangeres på Hamn tidligere samme dag. Vi benytter også anledningen til å takke av våre fantastiske traineer i kull 5.

 

Tid:       Fredag 12. juni 2020 kl. 18:00 – 19:00

Sted:    Hamn i Senja

 

Følgende saker skal behandles:

 1. Åpning
  1. Valg av møteleder, referent og to til underskrift av protokoll
 2. Gjennomgang av arbeidet i 2019
 3. Revidert regnskap for 2019
 4. Fastsetting av årskontingent for 2020
 5. Budsjett for 2020
 6. Innmeldte saker
  1. (innmeldt fra styre) Forslag til endring i statutter for Profilgruppa, §6, pkt. 2 Styret – om styrets viktigste oppgaver.
 7. Valg
  1. valg av styre
  2. valg av styrets leder
  3. valg av valgkomité 
  4. valg av revisor

 

Andre saker som ønskes behandlet i Årsgruppemøtet må meldes sekretariatet innen mandag 8. juni kl. 12:00. Dersom det tilkommer nye saker, vil oppdatert saksliste med tilhørende sakspapirer bli sendt ut til medlemmene samme dag, mandag 8. juni kl. 15:00.

I henhold til Profilgruppas vedtekter skal det avholdes Årsgruppemøte innen 1. mai hvert år, og det skal innkalles med 3 ukers varsel. Med bakgrunn i de strenge nasjonale smitteverntiltakene som blei innført av regjeringen i forbindelse med Koronapandemiens utbrudd våren 2020, har Profilgruppas styre ikke overholdt alle formalkrav som er knyttet til tidspunkt for gjennomføring av Årsgruppemøte.

Årsgruppemøte gjennomføres i etterkant av Profilgruppemøtet Koronapandemien og næringslivet i Midt-Troms, som gjennomføres på Hamn i Senja tidligere samme dag. Påmelding gjøres her, eller ved å sende en e-post til adm@profilgruppa.no.

 

Med vennlig hilsen

for Profilgruppa

 

Jan Fredrik Jenssen(sign.)

              Linda Lien (sign.)

Styreleder

              Sekretariatsleder

Telefon 901 73 092

              Telefon 951 08 738

 

Vedlagt denne innkallingen ligger

 • Profilgruppas regnskap for 2019
 • Revisjonsberetning Profilgruppa 2019
 • Styrets forslag til budsjett for Profilgruppa 2020
 • Styrets forslag til endring i Profilgruppas statutter, Årsgruppemøte 2020