BESØK PÅ BARDUFOSS FLYSTASJON

1. januar 2020 blei 139 luftving på Bardufoss erstatta av en ny Maritim helikopterving. Profilgruppa inviteres på besøk til Bardufoss flystasjon for å høre mer om den maritime dreiningen som forsvaret nå gjør på Bardufoss, og hva disse endringene vil innebære.

 

I forkant av Profilgruppemøtet på Bardufosstun om Søk- og redningsberedskap mandag den 24. februar 2020, får Profilgruppa anledning til å besøke Bardufoss Flystasjon og den nye Maritime helikoptervingen.
 
1. januar 2020 gikk 139 luftving på Bardufoss over i historien, og blei erstatta av en ny maritim helikopterving hvor kystvakt- og fregatthelikopteret NH90 skal ha hovedfokus. Den maritime helikoptervingen er et nytt kapittel i den lange historien til Bardufoss som militær flystasjon, og endringen vil styrke det viktige samarbeidet mellom Luftforsvaret og Sjøforsvaret.
 
Gjennom besøket på Bardufoss flystasjon vil Profilgruppa bli oppdatert på den maritime dreiningen som forsvaret gjør på Bardufoss. Hva er primæroppgavene til Maritim helikopterving? Og hva er status ift de øvrige oppgavene som forsvaret har hatt/fortsatt har på Bardufoss flystasjon? Omfanget av alliert trening er økende. Det britiske forsvaret har trent på Bardufoss i 50 år, og har etablert en egen militærbase på flystasjonen (Clockwork-basen). Flystasjon huser også Luftforsvarets flygeskole og leier ut arealer til den sivile flygerutdanninga (UiT Luftfartsfag) samt sivile logistikk- og vedlikeholdsaktører som Luftforsvaret har behov for. I tillegg opererer 134 Luftving på Bardufoss med sine Bell-helikoptre for utdanning av besetningsmedlemmer samt støtte til Hæren. Flyplassen har både en militær og en sivil del, og forsvaret har ansvar for drift og sikkerhet på begge. Hvilken rolle vil den maritime helikoptervingen ha i dette totalbildet?
 
Sjef for Maritim helikopterving, oberst Eirik Stueland, ønsker Profilgruppa velkommen innom flystasjonen mandag den 24. februar fra klokka 16:30 - 18:00.
 
En nærmere tidsplan for Profilgruppas aktiviteter denne ettermiddagen, ser slik ut:

15:30

Bussavgang fra Finnsnes kai (kjører samme rute som flybussen herfra)

16:30

Besøk på Bardufoss Flystasjon

18:00

Profilgruppemøte på Bardufosstun: Søk-og redningsberedskap i Midt-Troms regionen

20:15

22:00

Middag

Bussavgang fra Bardufosstun til Finnsnes (samme rute som flybussen)

 

Påmelding til besøket på Bardufoss flystasjon gjøres samtidig med påmeldingen til temamøtet på Bardufosstun, og det gjør du her: http://profilgruppa.no/pamelding, eller ved å sende en e-post til sekretariatet på adm@profilgruppa.no.