TEMAMØTE SØK-OG REDNINGSBEREDSKAP

Mandag 24. februar arrangereres det Profilgruppemøte på Bardufosstun med tema Søk- og redningsberedskap i Midt-Troms regionen.

 

Viktigheten av regjeringens beslutning om å etablere en 7ende redningshelikopterbase i nord, må sies å ha drukna litt i den politiske støyen rundt justis- og beredskapsdepartementets lokaliseringsvalg. Profilgruppa har  - med sin breie medlemsmasse fra nærings-og samfunnsliv i Midt-Troms – mange ulike interesser som skal hensynstaes, og Profilgruppa har så langt ikke vært en aktør i den offentlige debatten i denne saken. Profilgruppas medlemmer har imidlertid en ting til felles, enten de er leder i en reiselivsbedrift, et fiskebåtrederi, en lokalavis, en kommune, en statlig virksomhet eller en lokal avdeling i forsvaret; de er alle opptatt av at der finnes en velfungerende søk-og redningsberedskap i og utenfor Midt-Troms regionen.

Dette er bakgrunnen for Profilgruppas valg av tema for februarmøtet. I møtet ønsker man å ta et skritt ut av lokaliseringsdebatten, og gjerne også et skritt tilbake, og se på det opprinnelige behovet for å tilføre regionen en bedre beredskap. Profilgruppa ønsker at temamøtet skal gi medlemmene kunnskap om hvordan de ulike delene av redningstjenesten faktisk fungerer. Hva skjer ved alvorlige hendelser og ulykker i vår region; hvordan er ansvarsfordelinga og samhandlinga mellom ulike sektorer, etater og forvaltningsnivå lagt opp? Hvilken kompetanse og kapasitet har vi tilgjengelig hos oss? Hva er det vi mangler? Og hva vil utplasseringen av et eget politihelikopter og etableringen av en ny redningshelikopterbase  i Tromsø kunne bety for den samla kapasiteten i vår region?

En rekke representanter fra både sivil sektor, forsvaret og frivillig sektor er invitert til dette Profilmøtet, for å være med på å belyse hvordan situasjonen ser ut i vår region, og hvordan samhandlingen fungerer mellom  de ulike aktørene som er involvert i søk-og redningsarbeidet.

Etter møtet spiser Profilgruppa middag sammen med inviterte bidragsytere og innledere i restauranten på Bardufosstun, hvor vi lar den nye kunnskapen få sige ytterligere inn og sette seg, før vi tar bussen tilbake til Finnsnes.

En mer detaljert tidsplan for Profilgruppas aktiviteter denne ettermiddagen, ser slik ut:

15:30

Bussavgang fra Finnsnes kai (kjører samme rute som flybussen herfra)

16:30

Besøk på Bardufoss Flystasjon

18:00

Profilgruppemøte på Bardufosstun: Søk-og redningsberedskap i Midt-Troms regionen

20:15

22:00

Middag

Bussavgang fra Bardufosstun til Finnsnes (samme rute som flybussen)

 

Påmelding til dette møtet gjør du her: http://profilgruppa.no/pamelding, eller ved å sende en e-post til sekretariatet på adm@profilgruppa.no.