TILFELLET SEGLA

Hva skjer når hele verden plutselig vil bruke våre fjell og fjorder til rekreasjon og opplevelse?  Profilgruppa kjører temamøte i Fjordgård mandag 14. oktober 2019 kl. 18:00 - 21:00

Ved foten av Senjas mest populære fjell – Segla - ligger bygda Fjordgård, som i sommer har hatt nærmere 25 000 fjellvandrere på besøk. Hva tenker egentlig innbyggere, lokalsamfunn, næringsliv og kommunens ledelse om denne utviklinga? Hva har skjedd i Fjordgård? Hvordan har man forsøkt å møte og håndtere utviklinga? Og er man forberedt på det som kommer? 

Profilgruppa ønsker å besøke Fjordgård og bruke bygda og Segla som en case for å se nærmere på en rekke problemstillinger knytta til økende turisttrafikk på Senja:

Lokalsamfunn

-        Senjas bygder og lokalsamfunn er ikke dimensjonert og tilrettelagt for tusenvis av besøkende, så hvordan unngår vi at turistene faktisk fortrenger lokalbefolkningen?

Natur og miljø

-        Senja er rik på spektakulær, rein og til dels uberørt natur. Hvordan skal man forhindre forsøpling, forurensing, ødeleggelser og skade på natur og miljø, som følge av økt turisttrafikk? Hvilke tiltak er planlagt og hva er iverksatt?

Næringsliv

-        Skal det være helt gratis og fritt fram for alle som ønsker å benytte seg av Senjas fjell og fjorder? Hvordan kan vi skape næring, solide lønnsomme bedrifter, lokale arbeidsplasser og økonomiske ringvirkninger, kort sagt: hvordan kan vi tjene penger på alle de som vil besøke Senja?

Ansvar og beredskap

-        Hvem har ansvaret for sikkerheten til mange tusen turister som legger til fjells hele året i all slags vær? Har vi en god nok beredskap og hvilke ulykkesforebyggende tiltak kan man iverksette?

 

TIDSPLAN:

16:00

Bussavgang fra Kunnskapsparken Finnsnes

17:00

Middag på Segla Pub og Grill

18:00

Møte i Ungdomshuset i Fjordgård

-        Hva har skjedd i Fjordgård

-        Status kommunale planer

-        Utvikling søk- og redningsoppdrag Nord-Senja

-        Hva kan vi lære av andre, som har vært i samme situasjon?

-        Innspill og dialog i plenum

21:00

Bussavgang fra Fjordgård

 

 

Bjarte Sveinsvoll Dagestad 

er ordfører i Forsand kommune i Ryfylke i Rogaland.

Den lille kommunen Forsand med bare 1200 innbyggere hadde sommeren 2019 over 300 000 besøkende på fjellplatået Preikestolen, som ligger 600 meter over Lysefjorden. Kommunen er verdenskjent for den majestetiske fjellrekka langs Lysefjorden, og ikke minst Kjerag innerst i fjorden, med den karakteristiske Kjeragbolten – en 5 kvm stor stein som ligger kilt i en kløft i fjellet 1000 meter over havet.

Hans Fredrik Sørdal

er ordfører i Flakstad kommune i Lofoten i Nordland.

I Flakstad kommune er det om lag 1400 innbyggere, og her finner man en av de mest populære turstiene i hele Lofoten: fjelltoppen Ryten og den kritthvite stranda Kvalvika ved foten av fjellet. Hit kom det 67 000 besøkende sommeren 2019, nesten like mange som tok turen til det populære fjellet Reinebringen i nabokommunen Moskenes (71 000 besøkende). Reinebringen blei gjenåpna med sherpatrapp i år, etter å ha vært stengt noen år pga flere dødsulykker.

Påmelding til dette møtet gjør du her http://profilgruppa.no/pamelding

Profilgruppa har åpna for at også innbyggere i Fjordgård og andre interesserte, kan melde seg på møtet i Ungdomshuset kl. 18.00 - 21.00