TRENGER VI Å BRY OSS OM ARKTIS?

Hva mener nærings-og samfunnslivet i Midt-Troms regionen - befinner de seg i Arktis og er det arktiske noe de identifiserer seg med? Dette blir det debatt om på kafe SULT i Kunnskapsparken Finnsnes torsdag den 19. sept. kl. 18.00 - 20.30. 

Ved årsskiftet går de fire kommunene Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg over til å bli en viktig del av nordnorsk historie, når den nye storkommunen Senja er en realitet.  Onsdag 1. januar 2020 vil det være 15 000 Senjaværinger, noe som er en fordobling fra tirsdagen før.  Den nye Senjaværingen kommer ikke bare fra yttersia eller innersia av Norges nest største øy, men nå også fra Lenvikhalvøya og fra byen Finnsnes. Hva vil prege det nye fellesskapet og identiteten til folk og bedrifter i den nye kommunen og regionen rundt?

På nesten 70 grader nord er Senja en del av det norske Arktis, og Senjaværingene er blant de fremste i landet til å produsere og selge varer og tjenester med arktisk merkelapp; enten det er sjømat fra arktiske farvann, eller det arktiske lyset som flommer over Senjas nye kommunevåpen. Men hva mener nærings- og samfunnslivet i den nye kommunen - befinner de seg i Arktis og er det arktiske noe de identifiserer seg med? Er arktisk identitet viktig for befolkningen i et større perspektiv, eller er det snarere påtvunget fra myndighetshold, eller oppstått som turistrettet salgstriks? Trenger vi å bry oss om Arktis i nye Senja kommune og i Midt-Troms?

Dette blir tema når Profilgruppa, sammen med Senja 2020, Arctic Frontiers og fylkeskommunens program Urbane Arktis arrangerer seminar og debatt 

på kafe SULT i Kunnskapsparken på Finnsnes, torsdag den 19. september kl. 18.00 - 20.30

Blant bidragsyterne denne kvelden finner du

Ole Øvretveit, direktør Arctic Frontiers

Christian Bue Nordahl, direktør Stella Polaris Norway AS 

Steinulf Henriksen, sjefredaktør Folkebladet og leder i Nordnorsk redaktørforening

Trude Mørkved, daglig leder Basecamp Senja AS 

Henrik Meland, fisker Husøy

Jan Fredrik Jenssen, ordfører Tranøy kommune, styreleder Profilgruppa

Linda Randal, direktør, Innovasjon Norge – Arktis.

Kirsti Methi, prosjektleder Arktis hovedstad, Tromsø kommune

 

 

Seminaret er åpent for alle og vi vil by på litt bevertning underveis.

NB! Profilgruppas medlemmer bes gå inn på påmeldingssidene og melde seg på arrangementet http://profilgruppa.no/pamelding Dette for at vi skal ha et lite anslag på hvor mange som vil ta turen til kafe SULT denne kvelden.