Årsmelding 2018

 
Innovasjon og næringsutvikling med samfunnsstrukturer i endring har vært overskriften for Profilåret 2018. Hos oss i Midt-Tromsregionen har året i sannhet vært preget av at kjente strukturer er i endring. Forberedelsene til å slå sammen de fire Senjakommunene har blitt intensivert og mer og mer konkret. Samtidig har regjeringens arbeid med Regionreformen og fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark møtt på kvist. Som ordfører i Tranøy, leder i Fellesnemda for Senja 2020 og styreleder i Profilgruppa, har det vært interessant å følge endringsprosessene fra ulike ståsteder. 
 
For Profilgruppa har det vært viktig å rette fokus på det mulighetsrommet som en storregion i nord vil kunne skape for næringslivet. Dette var grunnen til at vi tidlig på året inviterte lederen av regjeringens Ekspertutvalg, samt politikere fra forhandlingsprosessen mellom Troms og Finnmark, til et Profilmøte for å diskutere hvilke nye oppgaver og ansvarsområder som kan legges til de nye regionene. Etter dette har Profilgruppa gjennomført et lite delprosjekt, i samarbeid med Senja 2020 og Midt-Troms Regionråd, for å avdekke potensielle muligheter som regionreformen gir for vår region.
 
Temperatur og vindretning på samarbeidsklima mellom de nordnorske fylkene, var også en medvirkende årsak til at Profilgruppa valgte å dra til Finnmarks største by på studietur i høst. Vi ønsket å finne ut av hva som er Altas ambisjoner i det nye fylket, og om motstanden mot sammenslåing er like stor i næringslivet i Finnmark, som den er hos politikerne. For øvrig gav studieturen oss et innblikk i hvordan Alta har klart å bli så god på store idrettsarrangement, hvordan de har blitt Nord-Norges nest største sjømatkommune uten å ville det, og hvorfor entreprenører fra Alta brøyter, sprenger, graver og bygger over hele landsdelen. 
 
Bygg og anleggsbransjen har faktisk også vært et fokusområde for Profilgruppa i 2018. Sommeravslutninga hos Storegga Entreprenør AS på innlandet bidro i så måte, og var en utmerket ramme for et temamøte om status og utvikling i bransjen, med OPTIMERA-sjefen som gjesteinnleder. Med et sterkt fokus på veksten i sjømatnæringa de siste årene, er det nyttig å minne oss selv på at vi har like mange arbeidsplasser innen bygg og anlegg i Midt-Troms, som det vi har i sjømatnæringa.
 
Sjømatnæringa har likevel vært tema for to av Profilgruppas mest besøkte møter i året som er gått. Det ene var et populært bedriftsbesøk i Senjahopen i desember hos nye Nergård Fisk AS, etter sammenslåingen med nabobedriften Aksel Hansen AS. Møtet blei kombinert med en utsøkt lutefiskmiddag og juleavslutning for Profilgruppa på Mefjord Brygge. Det andre var fagseminaret under Husøydagan i august med overskriften Grønn energi i blå næring. Dette fredagseminaret begynner å bli en innarbeidet tradisjon som vi gjennomfører i samarbeid med Traineeprogrammet, Sjømatklyngen og Husøydagan.
 
Som styreleder vil jeg gjerne få takke alle Profilgruppas bedrifter og gode samarbeidspartnere for nok et interessant Profil-år. Ingen år er like, og jeg er derfor sikker på at 2019 vil bringe nye ideer, nye møter og nye, interessante bekjentskaper for alle i Profilgruppas nettverk.
 
Jan Fredrik Jenssen
Styreleder Profilgruppa
 
Resten av årsmeldingen ligger som vedlegg. GOD LESNING!