Årsgruppemøte

Det innkalles med dette til årsgruppemøte i Profilgruppa. 

Tid:      Fredag 3. mai kl. 15:00 – 16:00
Sted:   Tiger Sushi, Finnsnes

 

Følgende saker skal behandles:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder, referent og to til underskrift av protokoll
 3. Gjennomgang av arbeidet i 2018
 4. Revidert regnskap for 2018
 5. Fastsetting av årskontingent for 2019
 6. Budsjett for 2019
 7. Innmeldte saker
 8. Valg
 9. valg av styre
 10. valg av styrets leder
 11. valg av valgkomité
 12. valg av revisor

 

Påmeldingsfristen samt fristen for å melde inn saker som ønskes behandlet i årsgruppemøtet, settes til torsdag 2. mai 2019 kl. 12.00. Ved innmeldte saker/endringer i sakslista, vil det bli sendt ut ny saksliste med tilhørende sakspapirer torsdag 2. mai kl. 15.00. 

Påmelding gjøres ved å TRYKKE HER eller ved å sende e-post til adm@profilgruppa.no

 

Vedlagt denne innkallingen ligger

 • Innkalling
 • Profilgruppas regnskap for 2018
 • Valgkomiteens innstilling for 2019