Temamøte: Rekruttering i Midt-Troms

Profilgruppa har gleden av å invitere bedrifter og virksomheter, traineer og mentorer, kunnskaps- og virkemiddelaktører til et temamøte om rekruttering og omdømmebygging i Midt-Troms. 

Dato:                         Fredag 3.mai 2019
Sted:                         Tiger Sushi, Finnsnes
Klokkeslett:             12:00 – 15:00 (lunsj fra 11:00)

På 5 år har Profilgruppas Traineeprogram rekruttert 24 unge mennesker med høy utdanning til å ta seg jobb i vår region. Hvordan fungerer traineeprogrammet og hvilke resultater har det gitt? I forbindelse med årsgruppemøtet inviterer Profilgruppa bedrifter og virksomheter, traineer og mentorer, kunnskaps- og virkemiddelaktører til en felles presentasjon og evaluering av Profilgruppas Traineeprogram.

Profilgruppas Traineeprogram er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram for Profilgruppas omkring 50 medlemsbedrifter, deltagende kommuner, Forsvaret og andre offentlige virksomheter i Midt-Troms, samt Sjømatklyngen Senjas medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Hensikten med programmet er å tiltrekke seg unge og kompetente arbeidstakere med høyere utdanning, og sørge for at de blir værende i regionen gjennom å integrere de både faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv.

Profilgruppas Traineeprogram er inne i sitt sjette år, og 24 traineer fordelt over fem kull og 12 bedrifter, har valgt å starte sin karriere i Midt-Troms. Sivilingeniører og ingeniører med fordypning i matte og fysikk, materialteknologi, produktutvikling, energi, klima og miljø, prosess- og gassteknologi, industriteknikk, byggeteknikk og vann og avløp – samt traineer med bakgrunn fra økonomi og administrasjon, fiskerifag, shipping management, jus og statsvitenskap er alle representert i programmet.

For Profilgruppa og det øvrige samfunnslivet i Midt-Troms´ del har den regionale traineeordninga vært meget suksessfull. Flere av traineene har fått ledende stillinger i sine respektive bedrifter, bidratt til prosjekter på tvers av bedrifter og næringer, kjøpt bolig i regionen og bidratt til økt bolyst gjennom ulike aktiviteter.

Behovet for rekruttering og opprettholdelse av riktig kompetanse er enormt. I kampen om unge voksne med høy utdannelse, er regionale traineeprogram et særdeles viktig redskap for å tiltrekke riktig og viktig kompetanse til en vekstregion med store demografiske utfordringer. Ved å være bindeleddet mellom nysgjerrige og nyutdannede kandidater og et spennende næringsliv, tar Profilgruppas Traineeprogram opp kampen mot arbeidsmarkedene i store vekstregioner.

PROGRAM

11:00 – 12:00              Lunsj
12:00 – 15:00             Temamøte
15:00 – 16:00             Årsmøte
16:00 -                        Middag

Påmelding gjøres innen 2.mai ved å TRYKKE HER

Etter temamøtet er det duket for årsgruppemøte i Profilgruppa, etterfulgt av en bedre middag på Tiger Sushi.