Invitasjon til innspillsmøte om distriktsmeldingen 1.april

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland inviterer til innspillsmøte om arbeidet med den kommende distriktsmeldinga. Rammen for møtet vil være verdiskapning og vekstkraft i nye Senja kommune og regionen for øvrig.

 

Dato:  1.april 2019 
Tid:    12:00 - 13:00 (minglelunsj i foajeen fra kl. 11:30)
Sted:  Kunnskapsparken Finnsnes 

 

Som en av få regioner i landet får Midt-Troms besøk av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med utarbeidelsen av den kommende distriktsmeldingen.

Teknologi, nye næringer og befolkningstall skaper både muligheter og utfordringer for distrikts-Norge. Et konkurransedyktig næringsliv og sterke næringsklynger, stor grad av digitalisering og automatisering og en høyt utdannet befolkning gjør landet godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Samtidig opplever Norge den laveste befolkningsveksten siden 2005, og da spesielt i distriktene. I Nord-Norge snakkes det om en demografisk forbannelse - en ubalanse mellom den høye sysselsettingsgraden og den dertil lave befolkningsveksten. Selv om Troms kan skryte på seg nest lavest arbeidsledighet i landet, er behovet for rekruttering og opprettholdelse av riktig kompetanse enormt. 

I innspillsmøtet på Finnsnes er fem representater fra nærings- og samfunnslivet i Midt-Troms utfordret til å bidra spesielt. Med bakgrunn i sine respektive områder skal de framføre innspill til den kommende distriktsmeldinga, ved å belyse både muligheter og utfordringer i framtidas Nord-Norge: 

Jan Fredrik Jenssen
Ordfører, Tranøy kommune og leder av fellesnemda
Tema: Senja 2020 – fire kommuner blir til én 

Børre Krudtå
Utdanningssjef, Troms fylkeskommune
Tema: Utdanning, kunnskap og rekruttering

Jaran Rauø
Daglig leder, Marealis Innovation AS
Tema: Forskning, innovasjon og næringsutvikling

Fredd Wilsgård
Daglig leder, Wilsgård Fiskeoppdrett AS
Tema: Sjømat, industri og næringsklynger

Odd-Halvdan Jakobsen
Daglig leder, UKM Arctic – Troms
Tema: Grenseoverskridende kulturbarbeid, barn og unge