Juleavslutning med bedriftsbesøk hos Nergård

Profilåret 2018 avrundes med bedriftsbesøk hos ett av Norges største fiskerikonsern - Nergård i Senjahopen.  Mye har skjedd i Nergård det siste året og endringer er i prosess. På Senja har oppkjøpet av nabobedriften Aksel Hansen og samarbeidet med Hansen-brødrene om en større satsing på mottak og videreforedling av fisk i Senjahopen, vakt stor interesse

På kort varsel har det kommet på plass en gledelig mulighet for å legge Profilgruppas juleavslutning til Nergård i Senjahopen, med temaet "Nergård i utvikling - større og sterkere gjennom nysatsing på Senja". Fiskerikonsernet Nergård har vært medlem i Profilgruppa i snart 20 år og er også en av kjernebedriftene og pådriverne i Sjømatklyngen Senja. Nergårds aktiviteter på Senja er derfor av stor interesse for et bredt næringsliv i regionen.

I Senjahopen er sildesesongen nå i full gang og fiskere og fiskekjøpere forbereder seg på tre måneder med hektisk aktivitet når skreien kommer inn til Senja.

Profilgruppa vil få en interessant omvisning i bedriften og etterpå vil konsernledelsen fortelle litt om endringsprosessene Nergård er inne i, både på flåte og på landsida, og hvilke perspektiver man har for den videre utviklinga på Senja.  

Etter bedriftsbesøk og innledninga fra Nergård, avslutter vi sesongen med en deilig lutefiskmiddag på Mefjord Brygge.

 

Praktisk info: 

Tid: Torsdag 6. desember 16.00 – 22.00 (bussavgang fra Kunnskapsparken Finnsnes kl. 15.00, retur 22:00)

Sted: hos Nergård i Senjahopen og Mefjord brygge

Påmelding: På dette Profilmøtet kan Profilbedriftene stille med så mange deltagere de ønsker. For å få en oversikt over matbestillingen, ber vi om påmelding innen tirsdag 5. desember. Påmelding skjer HER, eller ved å sende en e-post til sekretariatet på adm@profilgruppa.no.

Utfyllende program ligger vedlagt.