Studietur til Alta 26.-28.september

Det er endelig duket for Profilgruppas studietur 2018, som i år går 400 km nordøstover til Nordlysbyen Alta. 

Finnmarks største by har markert seg på en rekke områder innen naturbasert turisme, idrettsarrangementer, utdanning og industri, og er by i rivende utvikling. Etter at tettstedene Bossekop, Elvebakken og Bukta vokste sammen til dagens Alta rundt årtusenskiftet, har Alta fått bystatus og blitt en fullskala universitetsby. Dette har blant annet resultert i et nytt studenthus, Nordlysbadet, Nordlyskatedralen og ny gågate. Mellom 2016 og 2020 skal det investeres for omkring 3 milliarder kroner i nye bygg og infrastruktur i Alta sentrum.

Det er mye Alta er kjent for. I tillegg til å ha Nord-Europas største forekomst av helleristninger, arrangerer Alta Nord-Norges største idrettsarrangement, Altaturneringen, og Europas lengste hundeløp, Finnmarksløpet. I Alta finner man også Nord-Europas største Canyon og verdens største forekomst av kvartsskifer. Sistnevnte finner du i signalbygg i hele verden, fra Barcelona og Beijing til Bergen og Boston.

Vårt besøk til Alta blir i god Profil-stil spekket med besøk, aktiviteter, konkurranser, opplevelser og kulinariske godbiter. Detaljert program er under utforming, men vedlagt ligger noen smakebiter fra turens innhold.

PÅMELDINGSFRISTEN ER MANDAG 10.SEPTEMBER - OG GJØRES HER