Sommeravslutning hos Storegga

Med bedriftsbesøk hos Storegga på Andslimoen og temamøte om status i bygg og anleggsbransjen, runder vi av Profilgruppas vårsesong 2018. Og fra Norges største aktør innen byggevarer – Optimera – kommer gjesteinnleder Asbjørn Vennebo for å snakke om selskapets satsing i nord. 

Fredag 1. juni avrunder Profilgruppa en innholdsrik vårsesong med temamøte om bygg og anleggsbransjen. Hvordan går det egentlig med denne bransjen i vår region? Hva er status, hvilken vei har utviklinga gått de siste årene og hvordan ser det ut framover? For 15 år siden utgjorde bygg og anleggsbedriftene en betydelig større andel av Profilgruppas medlemsmasse, enn de gjør i dag. Likevel er disse bedriftene fortsatt viktige premissleverandører når Profilgruppa setter dagsorden.

Profilgruppas temamøte og sommeravslutning kobles med et relevant bedriftsbesøk og gjennomføres i samarbeid med Storegga-gruppen på deres base på Andslimoen, Bardufoss. Storegga er en allsidig byggentreprenør med lokalt eierskap, solid forankring i lokalsamfunnet og en historie som går 40 år tilbake i tid. Selskapets forretningsområder spenner fra nybygg og rehabilitering til bruer og tunnelportaler, og Storegga har blant annet Forsvarsbygg, Statsbygg, Statens Vegvesen og Avinor i sin kundeportefølje.   

For anledningen har vi invitert administrerende direktør i Optimera, Asbjørn Vennebo, til Storegga og Målselv. Med sine 200 utsalgssteder, 2200 ansatte og over 12 milliarder i omsetning er Optimera Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør. De siste årene har man sett en bevist «Nordområdesatsing», og tidligere i vinter kjøpte Optimera opp Per Strand og deres 13 byggevarehus i Nordland og Troms. Vennebo vil gå nærmere inn på hva som ligger bak satsinga i Nord og hvilke ambisjoner og forventninger selskapet har til vekst og utvikling i byggevarebransjen i de nordligste fylkene.

Etter temamøtet blir det gastronomiske opplevelser krydret med fengende rytmer, når Storegga fyrer opp grillen og selveste Jan Fredrik m/band spiller opp til dans denne sommerkvelden.    

 

PROGRAM & PÅMELDING
 

14:00               Avgang med buss fra Kunnskapsparken Finnsnes
15:00               Ankomst og lett bevertning
15:30               Presentasjon av Storegga-gruppen og omvisning
16:30               Gjesteinnleder Asbjørn Vennebo, CEO Optimera
17:30               Spørsmål og dialog i plenum
18:30               Grillfest, dans og sommeravslutning i produksjonshallen til Storegga
23:30               Avgang med buss fra Storegga til Kunnskapsparken Finnsnes

 

På dette Profilmøtet kan Profilbedriftene stille med så mange deltagere de ønsker. For å få en oversikt over matbestillingen, ber vi om påmelding innen tirsdag 29.mai. For påmelding TRYKK HER