Et forskerblikk på Profilgruppa

I forbindelse med Profilgruppas 25-årsjubileum ble professor Peter Arbo forespurt om å ta et forskerblikk på Profilgruppas fortid, nåtid og framtid.

Gjennom intervjuer med tidligere og nåværende medlemmer, gjennomgang av Profilgruppas arkiver og nyhetsartikler som strekker seg tilbake til 1992, har Arbo gjort seg en rekke betraktninger om Profilgruppa - herunder hvilken misjon Profilgruppa i Midt-Troms har søkt å ivareta? Hvordan har den fungert? Og hva har gruppa betydd for medlemmene og for regionen? 

Svarene får du i artikkelen som ligger vedlagt. 

 

(Foto: Maria Holm Simonsen, Folkebladet)