Profilgruppas årsmelding 2017

I 2017 kunne Profilgruppa feire 25-årsjubileum. Siden etableringen i 1992 har Profilgruppa vokst fra 10 til 50 medlemmer og gruppa kan se tilbake på 25 år som en viktig regional samarbeidsarena og utviklingsaktør.

Feiringen startet med en tre dagers jubileumsreise heime i vår egen region. Vi dro på kryss og tvers gjennom ti kommuner fra Innlandet til Yttersida. Vi fikk oppleve og se en del av det unike med vår egen heimebane, gjennom næring, natur og kultur. Vi hørte om fortida, opplevde nåtida og snakket om framtida. I ettertid framstår denne turen som en av de beste studieturene Profilgruppa har gjennomført – det året vi viet vår egen region den samme type oppmerksomhet som vi årlig retter mot andre reisemål i inn og utland.

Selve 25-års jubileet blei markert i november med en to-dagers fagkonferanse på Finnfjord AS og jubileumsmiddag i Kunnskapsparken på Finnsnes. Konferansen tok mål av seg å se på utviklinga av nærings- og samfunnslivet i regionen, både 25 år bakover i tid og 25 år framover. Det blei to innholdsrike dager hvor ni ulike innledere fra politikk, kultur, næring og FoU kastet lys over problemstillingene rundt hvilken involvering, drivkraft og styring som regionens bedrifter og virksomheter har hatt og skal ha for egen utvikling i framtida. Professor Peter Arbos analyse av Profilgruppas betydning i et slikt regionalt utviklingsbilde, var i så måte svært interessant for mange både i og utenfor Profilgruppa.

I tillegg til jubileumsmarkeringen har Profilgruppa hatt et omfattende årsprogram som starta med bedriftsbesøk, temamøte om «Den nye industrien» og et godt gammeldags møljekalas hos 85-årsjubilanten Brødrene Karlsen AS på Husøy. Andre profilmøter gjennom året har hatt tema knytta til reiselivets enorme vekst i nord, sykelønnsordning og friskliv, framtidens bilindustri og globale muligheter for sjømatnæring og lokal næringsmiddelindustri, for å nevne noe. Sommeravslutninga blei avholdt ute i strålende sommervær hos en annen jubilant; Bilsenteret AS på Finnsnes som gjennom 20 år har vært med på å styrke vår posisjon som en av landsdelens sterkeste handelsregioner.

Som styreleder vil jeg likevel få fremheve seminaret med overskriften «Oljesøl i matfatet – eller fredelig sameksistens på Yttersida» som en av årets høydepunkter i Profilprogrammet. Seminaret blei planlagt og gjennomført på en utmerket måte av Profilgruppas egne traineer, under årets Husøydaga.

Også i år har Profilgruppas styre vært velfungerende og aktivt. Til tross for et hektisk jubileumsår, har styret i lag med inviterte medlemsbedrifter rukket å legge strategi og føringer for et nytt Profilår som i 2018 skal ha overskriften Innovasjon og næringsutvikling med samfunnsstrukturer i endring. 

 

Takk for samarbeidet og vel blåst jubileumsår, alle sammen!