Temamøte: Tromsbenken

Mandag 30. april inviterer Profilgruppa til møte med Tromsbenken, etterfulgt av årsmøte og årsmøtemiddag på restaurant Tiger Sushi på Finnsnes.

Tradisjonen med et årlig dialogmøte mellom Profilgruppa og Tromsbenken er flytta fra høstens budsjettlansering og fram til en klartenkt vårdag i april. Endringen er gjort i samråd med Tromsbenken og er et forsøk på å få til en god dialog i forkant – før det reviderte budsjettet bankes i mai og før et nytt forslag til statsbudsjett legges fram i oktober.

Gjennom dette møtet ønsker Profilgruppa å få formidla til våre stortingspolitikere hva næringsliv og offentlige virksomheter i Midt-Tromsregionen er opptatt av AKKURAT NÅ.  Vi ønsker en dialog rundt hva slags politikk og initiativ Tromsbenken har levert, som er av betydning for regionen. Hvilke nærings- og samfunnsområder er de viktigste for Midt-Troms i 2018? Og hva består de ulike alternativene til politikkutforming av – hvilken politikk skal hver enkelt av Tromsbenkens representanter være med å fremme på disse viktige områdene?

PROGRAM OG TIDSPLAN

12:00                   Lunsj på Tiger Sushi
12:30                   Tromsbenken del I
13:30                   Pause
13:45                   Tromsbenken del II
14:45                   Pause
15:00                   Årsmøte i Profilgruppa
16:00                   Middag på Tiger Sushi

På dette Profilmøtet kan Profilbedriftene stille med så mange deltagere de ønsker. For å få en oversikt over lunsj- og middagsbestillingen, ber vi om påmelding innen onsdag 25. april. Påmelding skjer på HER, eller ved å sende en e-post til sekretariatet på adm@profilgruppa.no.